Адрес:

Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амира Темура, 79

Телефоны:

+998 (71) 223-99-77
+998 (71) 223-98-31

E-mail:

info@yunusobodavtosavdo.uz.

Telegrambot:

t.me/@yunusobodavtobot.

Карта:

 

Обратная связь